Wat betekent het pakket maatregelen van de overheidvoor mij als ondernemer?

20 maart 2020 - 3 minuten lezen

Het kabinet heeft een miljardenpakket voor coronagedupeerden gelanceerd. Wat zijn deze steunmaatregelen en wat betekenen ze voor jou als ondernemer? We leggen het uit.

 

NOW: hoe werkt het en waar heb ik recht op?

De tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) vervangt de werktijdverkorting (WTV). De werktijdverkorting wordt ingetrokken, dit was een regeling waarbij je als werkgever tijdelijk een WW-uitkering ontvangt voor je werknemer. Deze regeling is ooit ingesteld om bedrijven de mogelijkheid te bieden tijdelijk omzetverlies op te vangen als er een bijzondere omstandigheid is, zoals een brand of overstroming.

Nu de Coronacrisis ons land beheerst heeft het kabinet de NOW als vervanger aangekondigd. Werkgevers kunnen met de nieuwe regeling vanaf maandag 6 april een aanvraag indienen voor een ‘substantiële tegemoetkoming in de loonkosten’, en hiervoor van het UWV een voorschot ontvangen. Zo kunnen werkgevers werknemers met een vast én flexibel contract in dienst houden en doorbetalen. Ook oproepkrachten vallen hieronder. De regeling geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 maart. Als werkgever kun je dit voor 3 maanden aanvragen met een verlengingsmogelijkheid van 3 maanden.

Voorheen nam de overheid tot maximaal 70 procent van het salaris van de werknemer over, in de nieuwe regeling wordt dit maximaal 90 procent. De voorwaarden hiervoor voor jouw onderneming zijn:

  • Je verplicht je om géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor jouw werknemers gedurende de periode waarover je de tegemoetkoming ontvangt;
  • Jouw onderneming verwacht tenminste 20% verwacht omzetverlies;
  • De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens 3 maanden (aan de verlenging kunnen nog andere voorwaarden worden gesteld);
  • De regeling zit op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020;
  • De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, met een maximum van 90% van de loonsom.
  • Op basis van de aanvraag zal het UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming.
  • Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest.
  • Voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming is een accountantsverklaring vereist.
  • Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als er sprake is geweest van een daling van de loonsom.

Voor de aankondiging van de nieuwe regeling hadden al 78.000 ondernemers en bedrijven een aanvraag ingediend voor werktijdverkorting. Zat jij hierbij? Je hoeft dit niet opnieuw te doen, je aanvraag wordt naar de nieuwe regeling overgeheveld.

Nog geen aanvraag gedaan? Dat doe je via deze website: Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid aanvragen.

Noodloket: hoe werkt het en waar heb ik recht op?

Voor ondernemers die door de Coronacrisis het hardst zijn getroffen, denk hierbij aan horeca, de culturele sector en de reis- en evenementenbranche kunnen terecht bij een nieuw noodloket voor een directe tegemoetkoming van 4000 euro. Het loket moet nog worden geopend.

ZZP'er zonder inkomsten: waar heb ik recht op en waar kan ik terecht?

Ben jij ZZP’er? Vanaf 1 maart is er een speciale, tijdelijke regeling voor jou die met terugwerkende kracht vanaf 1 maart geldt. Het is een aanvulling op de bijstand voor zelfstandigen (Bbz). Je kunt aanspraak maken op een aanvulling voor je levensonderhoud voor de duur van drie maanden. De regeling vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft, in tegenstelling tot de huidige Bbz, niet terugbetaald te worden. De vermogens- en partnertoets die normaal gesproken geldt wordt niet gedaan. Zo hoef je als ZZP’er niet je spaargeld aan te breken en kun je ook een uitkering krijgen als je partner nog wel inkomen heeft. Als ZZP’er kun je hiervoor terecht bij de gemeente. De gemeenten krijgen de opdracht de bijstand binnen vier weken uit te keren, in plaats van de huidige doorlooptijd van een aanvraag van 13 weken.

Belasting betalen: hoe werkt dat nu?

Getroffen ondernemers, van klein tot groot, hoeven de komende drie maanden nog geen belasting te betalen. Ondernemers kunnen uitstel van belasting aanvragen, zonder meteen bewijsmateriaal mee te sturen. De invordering stopt direct. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen hoeven niet te worden betaald.

Lees er meer over op de speciale webpagina van de Belastingdienst.

Machine lease bij Beequip

Groei begint met goede gezondheid. In deze lastige tijden wensen we al onze klanten en naasten veel sterkte en gezondheid toe. Heb je een machine in de lease bij Beequip en ondervind je door de Coronacrisis problemen met het betalen van je leasetermijn? Neem contact met ons op: 010-3400844.

Check ook de speciale site van de Kamer van Koophandel over ondernemen in tijden van Corona: https://www.kvk.nl/corona/.