5 vragen en antwoorden over het UBO-register

8 oktober 2020 - 1 minuten lezen

Is jouw onderneming al ingeschreven in het UBO register? Meer dan 1,5 miljoen organisaties met een bepaalde rechtsvorm moeten de UBO-opgave voor 27 maart 2022 geregeld hebben. Beequip zet de belangrijkste vragen en antwoorden op een rij.

1. Wat is een UBO?

De afkorting UBO staat voor Ultimate Beneficial Owners. Dit zijn de mensen die de uiteindelijke eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over jouw bedrijf. Denk hierbij aan personen die meer dan 25% van de aandelen hebben in een bv, of personen die meer dan 25% direct of indirect eigendomsbelang hebben in een vof of maatschap. Een organisatie kan één of meerdere UBO’s hebben. Wie de UBO’s van jouw onderneming zijn bepaal je zelf. Bij het voorbereiden van de UBO opgave staat omschreven hoe je bepaalt wie je UBO’s zijn.

2. Wat is het UBO register?

Het UBO-register maakt de UBO’s van bedrijven inzichtelijk en draagt zo bij aan het voorkomen van fraude, witwaspraktijken en terrorismefinanciering. Het UBO-register is verplicht vanuit Europese regelgeving: alle EU-landen hebben een UBO-register. In Nederland doet de Kamer van Koophandel (KvK) het beheer van het register.

3. Wanneer ben ik verplicht om UBO's in te schrijven?

Of je verplicht bent om UBO’s te registreren, is afhankelijk van de rechtsvorm van jouw onderneming. Als je een niet-beursgenoteerd besloten vennootschap of naamloos vennootschap hebt, ben je hier bijvoorbeeld wel toe verplicht. Een eenmanszaak niet. Klik hier voor het volledige overzicht van met rechtsvormen en daarbij behorende verplichtingen. De inschrijving van UBO's is verplicht, de deadline hiervoor is 27 maart 2022.

4. Hoe werkt de inschrijving voor het UBO register?

Je schrijft je UBO’s in met een UBO-opgave. Voor het inschrijven is het uploaden van een ID-bewijs verplicht. Er mogen hier velden voor worden weggestreept. De Rijksoverheid heeft hier een IOS en Android app voor waar je een veilige kopie kunt maken. Eenmaal ingeschreven is een deel van de UBO gegevens openbaar, zoals de naam, het woonland en de aard en omvang van het belang van de UBO. Een deel is niet openbaar en kan alleen door bevoegde autoriteiten worden ingezien.

5. Hoe helpt het UBO-register mij bij mijn leaseaanvraag bij Beequip?

Vanaf 27 september 2020 is het voor ondernemingen verplicht om zich te registeren in het UBO-register. Vraag een lease aan bij Beequip, dan checken we tijdens ons klantonderzoek deze registratie in het register. Voorheen was het verplicht om in plaats van deze check, een UBO-formulier in te vullen. Met de komst van het UBO-register vervalt deze handeling voor jou als ondernemer en kunnen we dus nog sneller de leaseaanvraag behandelen!