Offshore &
Infra leasen

Jij weet wat je nodig hebt,
wij regelen de financiering

Bereken direct je leaseprijs

Offshore & Infra leasen

Beequip is geen traditionele financierder. We zijn eigenzinnig en zoeken kansen op. Het bedrijfsleven helpen groeien dat is ons doel. Daarom zijn we er ook als financieringspartner voor de maritieme offshore en infra.

Nederland heeft een haat/liefde verhouding met water. Aan de ene kant vechten we ertegen met inpoldering en dijkenbouw. Aan de andere kant gebruiken we het o.a. als extra bouwruimte en halen we grondstoffen uit de zeebodem. De offshore-industrie en de infrastructuur eromheen is dus enorm belangrijk. Helaas hebben de bedrijven in deze industrie vaak moeite om financieringen te krijgen. Dat komt door het specialistische karakter van de sector. Traditionele financierders hebben geen kennis van de sector en zien dus alleen maar risico’s. Beequip heeft specialisten die zelf uit de offshore komen en juist naar de kansen kijken.

Bouwen, boren, zoeken, drijven, vervoeren en hijsen

Onder offshore vallen talloze activiteiten. Bijvoorbeeld het vinden van een olie of gasveld, het boren naar olie of gas via een boorplatform, het opwekken van energie via een wind- of zonne-energiepark, het bouwen aan kust of kantlijn via grote pontons maar ook tunnel- en bruggenbouw en kabel en pijpleidingen leggen. Allemaal zijn het grootse projecten en allemaal is er sprake van veel specialistisch materieel wat ingezet moet worden. Dat materieel, daar richt Beequip zich op. Zwaar en verplaatsbaar (roerend) materieel is onze specialiteit.

Financieren in de offshore is mogelijk

De activiteiten in de offshore zijn risicovoller dan activiteiten in andere branches. Dat komt omdat werken op het water in vele opzichten lastiger is dan werken aan land. Water is onvoorspelbaar en dat maakt een project en al het materieel kwetsbaar. Juist omdat Beequip de sector kent kunnen wij een goede inschatting maken van dit risico. Onze kennen het materieel, het gebruik hiervan en de hierbij behorende kansen en bedreigingen. Dat een hijskraan die gebruikt wordt op zee sneller slijt is logisch maar dat betekent niet dat het niet te financieren valt. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld een ROV, duikmaterieel of een ponton.

Welk materieel in de offshore kan ik financieren?

Beequip richt zich op equipment in de offshore. We financieren dus niet de bouw van een brug, platform of FPSO, maar kunnen wel de pontons, kranen en het andere materieel die hiervoor nodig zijn via een leaseoplossing aanbieden. Wij bieden leaseoplossingen voor o.a. de volgende typen equipment: pontons, duikmaterieel, ROV’s, drilling support equipment, hijskranen, lieren, generatoren, laadsystemen en specifieke schepen voor de offshore.

Nieuw offshore materieel of juist gebruikt? 

Bij Beequip richten we ons niet alleen op nieuw materieel. Wij zien juist de waarde in van jong gebruikte apparatuur. Dat is vaak van prima kwaliteit en heeft ook een leuke prijs want ‘de kop is er al af’ wat betreft de eerste waardevermindering. Offshore projecten zijn vaak grote specialistische projecten maar de levensduur van het gebruikte materieel is vaak langer dan de looptijd van een project.